Onderzoek


Ons onderzoekscomponent houdt in het verzamelen, documenteren en analyseren van data met als doel om over feitelijke informatie over de LGBTI gemeenschap in Suriname te beschikken en deze ook beschikbaar te maken. Na onderzoek zal met vaste regelmaat gewerkt worden aan het verbeteren van de zelfkennis van de LGBTI gemeenschap. Onderzoek zal ook worden gebruikt om inspanningen, interventies en dergelijke uit dit programma aan te sturen.

Elementen van het component

  • LGBTI beleid in verkiezingscampagne van partijen

  • Stigma en Discriminatie onderzoek

Operationele doelstelling

Het hebben van evidence based data ter ontwikkeling, uitvoer, monitoring en evaluatie van beleid.