Mensenrechten


Het LGBT platform Suriname gelooft dat alle LGBTI aandachtsgebieden inherent verbonden zijn aan de beleving van mensen rechten. Ieder aandachtspunt beinvloedt een of meer mensen rechten. Dit component legt nadruk op LGBTI aandachtspunten binnen de bredere samenleving en benadrukt met name de inclussie van aandachtspunten van de LGBTI gemeenschap op de ontwikkelingsagenda van Suriname, steeds uitgaand van een mensen rechten benadering.

Elementen van het component

 • Allies gebouwd hebben
 • Deelgenoot Civil Society in Surinaamse delegatie naar internationale meetings
 • Schaduwrapport OAS / UPR meeting
 • Positie LGBT burgerlijk wetboek
 • Team van Juristen:
 • Danny Egger
 • Eloa van der Hilst
 • Patterson
 • Milton Castelen
 • Kimberly
 • Lobby en Advocacy desk (2 personen)

 

Operationele Doelstelling

Het bewuster maken van de Surinaamse samenleving in het bijzonder de LGBTI gemeenschap, over de rechten van LGBTI en het bijdragen aan een stuk beleid.

 

Position Paper LGBT Suriname

In december 2014 heeft het LGBT Platform Suriname, in samenwerking met Akahatá – Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros en Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights’ Global Initiative for Sexuality and Human Rights (GISHR), een rapport ingediend bij de Human Rights Committee om die te ondersteunen bij het opstellen van een List of Issues teneinde de implementatie van het International Covenant on Civil and Political Rights in Suriname.

Download hier het door het LGBT Platform ingediende schaduwrapport en hier het door de Surinaamse Overheid ingediende mensenrechtenrapport.