Programma’s


Het beleid van het LBGT Platform Suriname concentreert zich op 2 gebieden. Deze zijn onderling verweven en vereisen samenhangede acties om succesvol te zijn in de LGBT-beweging in Suriname. Alleen zo kunnen we bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van LGBT-personen in Suriname:

  • Legal rights: Het accent ligt op het verankeren van gelijke rechten in verdragen, wetten, conventies,
    overeenkomsten, regelgeving, systemen, structuren, processen, procedures, etc. Kortom, institutionaliseren van gelijke rechten heeft een meer formaliserend karakter.
  • Social change: waarbij het accent ligt op acceptatie van seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de brede samenleving. Het gaat vooral om veranderingen realiseren in de attitudes, gedragingen, denkbeelden en harten van mensen in de brede Surinaamse samenleving.