Wat we doen


Social change: Vergroten van de acceptatie van LGBT-personen in alle lagen van de samenleving.

Advocacy legal rights: Nastreven van gelijke rechten voor LGBT-personen in Suriname in wettelijke context en op beleidsniveau.

Inspraak: Vertegenwoordigen van LGBT communities in nationale en internationale discussies.

Community empowerment: Versterken van LGBT-personen om als vrij mens te realiseren wat in ons is zonder belemmering vanbinnen of van buitenaf.

Randvoorwaarden voor gelijkheid: Stimuleren van de overheid en andere stakeholders om voorzieningen voor veiligheid en gelijkheid van LGBT-personen thuis, op school, op het werk en op publieke plekken, te creëren.