Partners


Met wie bereiken we onze doelen?

Lid-organisaties (institutionele leden): organisaties waarvan de hoofddoelstelling gericht is op de LGBT communities. Zij verrichten elk binnen hun eigen werkterrein zelfstandig en in samenwerking activiteiten uit ter bevordering van de positie van LGBT-personen in Suriname.

Individuele leden: personen die zich identificeren als LGBT en een bijdrage willen leveren aan de missie van het LGBT Platform Suriname.

Bondgenoten (allies): alle individuen en organisaties die een binding hebben met de LGBT communities, en een bijdrage leveren aan non-discriminatie, brede sociale verandering en maatschappelijke gelijkheid voor LGBT-personen.

De overheid: beleid makende, wetgevende en uitvoerende instantie