Missie & Visie


Missie

Het LGBT Platform Suriname is een vereniging van LGBT-personen en -organisaties, die zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van LGBT-personen in Suriname door:

  • leidend te zijn in de LGBT-beweging in Suriname;
  • te fungeren als een nationale en internationale stem voor LGBT-kwesties in Suriname;
  • het nastreven van gelijke rechten;
  • het bevorderen van brede sociale verandering voor gelijkheid ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

 

Visie

Een Surinaamse samenleving waar LGBT-personen zich vrij voelen, gelijk zijn in hun rechten en kansen, en ook zo behandeld worden.

 

Wat wij belangrijk vinden

Sense of community, Samenwerking & Integriteit