Juspol lanceert Nationaal Mensenrechteninstituut: aandacht voor de rechten van LGBT personen


Het Ministerie van Justitie en Politie heeft in samenwerking met de United Nations Development Programme (UNDP) op vrijdag 9 december het Nationaal Mensenrechteninstituut in Ballroom Torarica gelanceerd. Tijdens de 33ste sessie van de Mensenrechten raad van de Verenigde Naties in Geneve, Zwitserland, in mei 2016, ontving en ondersteunde Suriname een aantal aanbevelingen. Een van de aanbevelingen betrof het opzetten van een Nationaal Mensenrechteninstituut conform de Paris Principes.

Minister Jennifer van Dijk – Silos zegt dat dit orgaan past binnen het streven van het ministerie om de beleving van mensenrechten serieuzer aan te pakken. Suriname heeft zich aan verschillende verdragen, die te maken hebben met mensenrechten, verbonden en er daarom niet onderuit komt, serieus hiermee om te gaan. Ze gaf aan dat bepaalde processen pijnlijk zullen zijn, maar dat het land erdoorheen zal moeten gaan. Als voorbeeld noemde ze de verwachte ontheffing van gevangenismedewerkers, die gedetineerden mishandelen.

De bewindsvrouw voerde aan dat alle stakeholders betrokken zullen worden bij het bewuster maken van de samenleving over mensenrechten. Zo zullen strategieën ontwikkeld worden om draagvlak te zoeken bij de burgerij, de overheid en de politiek. Het instituut zal zich concentreren op geweld tegen kinderen, misbruik van kinderen, discriminatie van Lesbian, Gay Bisexual & Transgender (LGBT’s ) en miskenning van de rechten van inheemsen en in stamverband levende groepen.

Het waarnemend hoofd van het Bureau Mensenrechten, Kenneth Amoksi die een presentatie heeft verzorgd, zei dat dit instituut conform de ‘Paris principles’ te werk zal gaan. Deze beginselen gaan over de status en werking van nationale instellingen voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Volgens Amoksi zal het nog in te stellen instituut in financieel opzicht en als het gaat om bevoegdheden, zelfstandig opereren. Om daadwerkelijk onafhankelijk te zijn, zal het instituut zijn eigen budget moeten vaststellen en eigen personeel in dienst kunnen nemen. Daarnaast moet het instituut ook immuniteiten genieten. Het instituut zal gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het parlement, de regering en andere verantwoordelijke organen. Eén van de taken is ook de harmonisatie van de nationale wetgeving met internationale mensenrechtenstandaarden. Daarnaast komt de bevordering van de ratificatie bij het implementeren van internationale mensenrechteninstrumenten. Op dit moment hebben 117 landen in de wereld een nationaal mensenrechteninstituut.

De Justitieminister hoopt dat dit instituut binnen drie jaar van de grond komt. Vicepresident Ashwin Adhin die tot slot het woord voerde, zei dat de regering er alles aan zal doen om dit voornemen te realiseren.

Van het United Nations Fund for Population (UNFPA) ontving het Ministerie Justitie en Politie ten behoeve van het Bureau Mensenrechten een voertuig.

Bron: http://www.gov.sr/ministerie-van-juspol/actueel/juspol-lanceert-nationaal-mensenrechteninstituut.aspx

Leave a comment