Afkeuring discriminatie en geweld tegen medescholier


Met afschuw en resolute afkeuring hebben het Platform van Lesbiennes, Gays, Biseksuelen en Transgenders (LGBT Platform) Suriname, diverse collega maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties, en individuen kennisgenomen van de discriminatie, vernedering en mishandeling van een scholier door medescholieren, waarvan wij deze week getuige zijn geweest. Wij spreken onze grote bezorgdheid uit over het vertoonde openlijk geweld, gepleegd onder schoolgaande jongeren.  Het is schrijnend dat in oktober, de maand waarin de LGBT-gemeenschap en overige mensenrechtenorganisaties in Suriname zich inspannen en bundelen voor mensenrechten, een jong mens wordt vernederd en mishandeld vanwege de vermeende seksuele geaardheid of genderidentiteit. Daarenboven wordt er wereldwijd in oktober ook aandacht gevraagd voor mentale gezondheid, waardoor het pesten, vernederen en mishandelen juist in deze periode nog pijnlijker is.

In Suriname heeft iedereen recht op een vrij leven. In Artikel 8 lid 2 van onze grondwet is verankerd dat discriminatie niet toegestaan is. Het tragisch voorval staat uiteraard niet op zich. Het is een uiting van onvoldoende maatschappelijke erkenning van gelijke rechten voor eenieder, dat nog diepgeworteld is onder delen van de Surinaamse gemeenschap. Dit resulteert in structurele uitsluiting van LGBT-personen op vele vlakken.

De vele afkeurende reacties op het voorval zijn hoopgevend. Samen met partnerorganisaties dragen wij bij aan gedegen afhandeling van het voorval en zorgen wij ervoor dat alle betrokkenen: het slachtoffer, de dader(s), omstanders en anderen professionele begeleiding krijgen. Partnerorganisatie New Monday is deze maand gestart met een trainingsprogramma voor jongeren, decanen en maatschappelijk werkers voor meer bewustwording over o.a. diversiteit en genderidentiteit; terwijl andere organisaties zoals Suriname Men United (SMU), Womensway Foundation, PAREA, Foundation He+Hiv en nog vele andere ook al jaren werken aan meer bewustwording over LGBT, LGBT-rechten en gender gebaseerd geweld. Meer bewustwording is de eerste stap naar begrip, acceptatie, erkenning en respect.

Om dat punt van erkenning van, en respect voor LGBT-personen en hun rechten, te bereiken zullen wij allemaal veel harder ons best moeten doen. Het Platform en ondertekenende organisaties roepen daarom onderwijsinstellingen op tot het nemen van maatregelen om pesten en geweld te voorkomen. Wij roepen justitiële autoriteiten op om daar waar het strafrecht gehandhaafd moet worden, dat ook te doen. We roepen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op om uitgebreide gender- en seksualiteitseducatie toe te voegen aan het onderwijscurriculum. En we roepen de gemeenschap op om meer begrip te tonen en respect te hebben voor diversiteit en de rechten van alle medemensen, en hun kinderen in die gedachte op te voeden.

Het LGBT Platform Suriname en medeondertekende organisaties en individuen,

Parea

Womensway Foundation

Suriname Men United

Foundation He and HIV/Plus.sr

New Monday

Projekta

Burger Initiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI)

Stichting Liefdevolle Handen

Women’s Rights Centre

Stichting Bureau NGO’s (BFN)

Centre People Development (CPD)

Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname (VSWS)

Pater Ahlbrinck Stichting

Stichting Kinder- en Jongerentelefoon (KJT)

Marcel Leune

Antoon Grunberg

Leave a comment